Zasiłki rodzinne za granicą

Dzisiejsze zarobki niestety nie są w stanie wszystkich zadowolić. Bywają sytuacje, kiedy nie jesteśmy w stanie zarobić na kilkuosobową rodzinę. Wówczas możemy się starać o zasiłki rodzinne. Są to pomoce dla biednych rodzin w postaci dodatkowych środków finansowych, które będą mogły umożliwić normalne egzystowanie, funkcjonowanie rodziny w życiu codziennym. Za pieniądze z zasiłków, biedne rodziny będą mogły zakupić środki spożywcze i inne produkty pierwszego kontaktu, bez których ciężko jest funkcjonować w społeczeństwie. Jednak, aby móc ubiegać się o zasiłek rodzinny musi być spełniony jeden z podstawowych warunków.

Zdjęcie znalezione na stronie Pixabay.com

Otóż, należy być ubezpieczonym, czyli płacić standardowe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, w przypadku choroby, w przypadku nieszczęśliwego wypadku przy pracy, macierzyńskie, czy zdrowotne. W Unii Europejskiej w każdym kraju panują takie same zasady, i aby ubiegać się o zasiłki rodzinne, konieczne jest posiadanie ubezpieczenia, czyli systematyczne odprowadzanie składek na wyżej wymienione cele. Aby nie doszło do sytuacji, gdzie rodzina mogła by ubiegać się na przykład o zasiłki w kilku krajach jednocześnie, podczas gdy inna rodzina nie otrzymuje żadnego zasiłku rodzinnego – co było by bardzo niesprawiedliwe.

Dlatego też prowadzona jest koordynacja świadczeń, czyli operacja mające na celu kontrolę sytuacji, aby nie doszło do zdarzeń wyżej opisanych, bardzo niesprawiedliwych. Zasiłki wspólnotowe obejmują osoby, które pracują za granicą w firmie, bądź prowadzą własną działalność gospodarczą. Ponadto zasiłki należą się osobom, które są emerytami, otrzymują emeryturę z kraju, w którym pracowały, ale teraz zamieszkują inny kraj. Zasiłki należą się także które pobierają zasiłki dla bezrobotnych, a szukają pracy w innym kraju, oraz w przypadku odwrotnej sytuacji.

Dodaj komentarz